Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về chùa Phổ Đà, Tỉnh Bình Thuận.
Năm 1945, Hòa Thượng Minh Đường Chơn Giác trên con đường hoằng dương Phật Pháp của đoàn Cửu Liên Bình Thuận. Ngài đã dừng chân nơi này và khai sơn Chùa Phổ Đà. Trước kia Chùa được xây dựng bên một cây trâm lớn nên dân làng quen gọi là Chùa Cây Trâm.

Hòa Thượng Minh Đường, sinh năm 1942 tại làng Hải Tân, Phan Rí Cửa Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận. Hòa Thượng xuất gia thọ giới với Hòa Thượng Bửu Hiền Tổ đình trùng Khánh Phan Rang, được Thầy ban pháp danh Trừng Trung hiệu Minh Đường tự Chơn Giác thuộc đòi 42 dòng Lâm Tế Liễu Quán, Hòa Thượng tu học và tham gia Đoàn Cửu Liên với mục đích hoằng dương Phật Pháp, chủ trương của đoàn là du phương hóa đạo bằng phương tiện dựng Chùa, thuyết pháp, in kinh. Đầu tiên Hòa Thượng Minh Đường được đoàn cử trụ trì Chùa Liên Hoa đến năm 1945 Ngài vào Mương Mán lập Chùa Phổ Đà. Ngài vào Nam trùng tu Chùa Tập Thành, Chùa Văn Thánh Gia Định, khai sơn Chùa Quan ÂmLộc Ninh, Ngài viên tịch ngày 17/11/1955 tại Chùa Phổ Đà, hưởng dương 31 tuổi.

Chùa Phổ Đà tọa lạc tại thôn Đằng Thành, xã Mương Mán, Huyện Hàm Thuận Nam. Năm 1955, Ông Bà Nguyễn Bá Cầm cúng dường cho Hòa Thượng Minh Đường một phần đất; cũng trong năm này, Hòa Thượng Minh Đường viên tịch tại Chùa Cây Trâm. Phật tử xây tháp Ngài trên phần đất này. Năm 1956 xây dựng nhà Tổ đến năm 1957 dời chánh điện và dựng tô thành một ngôi Chùa Phổ Đà như hiện nay. Chùa Phổ Đà trải qua các đời trụ trì như sau:

• Hòa Thượng Minh Đường Chơn Giác
• Hòa Thượng Thích Trí Đạt
• Hòa Thượng Thích Phước Ngộ
• Đại Đức Thích Phước Ân
• Sư Cô Không Thị
• Thầy Nguyên Khai
• Sư Cô Tâm Khai

Từ năm 1999 đến 2001, Chùa Phổ Đà được Ban Hộ Tự do Đạo hữu Tâm Phú làm Trưởng ban cùng với Phật tử trùng tu toàn bộ ngôi Chùa.

Chánh điện được xây dựng bằng gạch, lợp tôle có cổ lầu và lầu chuông trống. Trên nóc Chùa được trang trí rồng phượng rất linh động và uy nghiêm. Trước Chùa là Cổng Tam Quan, Quan Âm Các, phía tả hữu Chùa là hai bảo tháp của Hòa Thượng Minh Đường và Đại Đức Thích Minh Đạt.
Chánh điện Chùa gian giữa tầng trên tôn trí tượng Bổn Sư Thích Ca hai bên là Đại Đức A NanCa Diếp, tầng dưới thờ Quan Thánh. Nối liền chánh điện là nhà Tổ, bàn thờ tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma và di ảnh cùa Hòa Thượng Minh Đường, Hòa Thượng Thích Phước Như. Hai bên bàn Tổ là bàn thờ chư hương linh. Phía sau nhà Tổ là nhà Tăng và nhà khách.

Chùa Phổ Đà hiện nay được khang trang rực rỡ là nhờ sự vận động trùng tu xây dựng của Ban hộ tụ và sự phát tâm cúng dường của Phật tử gần xa.

Năm 2009, Đại Đức Thích Nguyên Nguyệt trụ trì Chùa cho đến nay.